FB Věrní Monarchii

Věrní Monarchii

Kdo jsme  |   Manifest  |   Proč monarchie  |   Panovník  |   Odkazy

Panovník

Koruna Česká, momentálně jediná monarchii prosazující politická strana u nás, nemá ve svém programu ohledně budoucího panovníka nic fixně vedeného. Ačkoliv většina monarchistů jsou legitimisté (tedy podporují dědičný nárok dynastie Habsbursko-Lotrinské), tak možností osazení trůnu je ve skutečnosti víc. Neshledáváme ale za moudré shora nařizovat či předem stanovovat "toto je váš král". Nebylo by to prospěšné ani našim snahám o znovunastolení monarchie, ani v budoucnu pro její stabilitu a správný rozvoj po jejím obnovení.

Konečná "volba" (jakkoliv je to slovo v tomto případě ne zcela výstižné) našeho panovníka by měla být v rukou občanů. Pokud ke změně dojde vlivem změny společenského smýšlení (které politikové nemohou zcela ignorovat), nebo jako výsledek referenda, budou to občané, kteří o tomto rozhodnou. Jak o vlastní změně tak i o osobě nového panovníka a tím i o naší příští dynastii.

Mezi veřejností je stále obvyklé protihabsburské smýšlení, které nemůžeme zcela pominout. Můžeme se jen snažit zpozitivňovat obraz dynastie v očích veřejnosti a doufat, že až nadejde okamžik rozhodnutí, bude učiněno moudře a ku prospěchu země.





facebook.com/groups/verni.monarchii