FB Věrní Monarchii

Věrní Monarchii

Kdo jsme  |   Manifest  |   Proč monarchie  |   Panovník  |   Odkazy

Mým věrným monarchistům!

Podporujeme politickou stranu Korunu Českou, protože je zatím jedinou politickou stranou, která má obnovu monarchie ve svém programu.

Nemůžeme ale a nechceme si zakládat na pofiderních národních identitách a dalších náhodných a nahodilých identifikačních klíčích, lhostejno zda národnostních, kulturních nebo náboženských, protože všichni jsme lidé, všichni pocházíme ze společných předků.

Podstatné pro nás je, že žijeme v této zemi. Jsme jejími občany a chceme pro svou zemi prosperitu a stabilitu. Chceme, aby její politická reprezentace byla skutečně reprezentativní. Chceme v čele státu mít někoho, kdo je k tomuto poslání předurčen, nikoliv dostrčen politickými klikami v pozadí.

Přes všechny možné rozdíly, které mezi námi mohou být, nás spojuje společný cíl: obnovit v zemích koruny české monarchii, vrátit na trůn legitimního panovníka. Tento stát si zaslouží mít ve svém čele skutečně korunovanou hlavu, nikoliv "korunovaného" presidenta.

Chceme návrat legitimního krále na český trůn.

Kdo to cítíš stejně, buď mezi námi vítán.

V Zemích Koruny české, dne 19. října 2013.

facebook.com/groups/verni.monarchii