FB Věrní Monarchii

Věrní Monarchii

Kdo jsme  |   Manifest  |   Proč monarchie  |   Panovník  |   Odkazy

Kdo jsme

Jsme monarchisté. Jsme přesvědčeni, že konstituční monarchie je vhodnějším státním zřízením, než republika jakou máme dnes.

Naše hodnoty nejsou ani levicové ani pravicové, nejsou ani konzervativní ani liberální. Idea monarchismu je nestranická, monarchie jako taková je zcela nadstranická. Všechny tyto směry, všechny tyto hodnotové žebříčky, jsou součástí monarchie. Jsou součástí i nás, monarchistů. Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, je politickou stranou a jako taková se zcela samozřejmě musí v politickém spektru vymezit. Bez toho by byla jako politická strana zcela nepoužitelná, nečitelná, hledajícím voličům nesrozumitelná. A jako jediná strana monarchii svým programem prosazující má proto naši podporu.

Nicméně my, monarchisté v tom nejobecnějším slova smyslu, jsme nad tyto hodnoty, obrazně řečeno, povzneseni. Jakkoliv jako jednotlivci máme různá stanoviska, jako skupina hledáme mezi sebou to, co nás spojuje. Namísto vymezování se podle politických, kulturních, náboženských či národnostních škatulek, společně se snažíme táhnout za jeden provaz ve jménu krále a pro blaho země. Spojuje nás idea monarchie. Spojuje nás společná touha po návratu krále.

Jsme věrní monarchii.

facebook.com/groups/verni.monarchii